Con Cua / Crab

Tên mẫu: Con cua / Crab

Tác giả: Nguyễn Hùng Cường, phát triển từ hình cơ bản trong loạt tác phẩm “Cube Art” của Kunihiko Kasahara

Nguyễn Hùng Cường - Inspired by Kunihiko Kasahara's Cube Art
Nguyễn Hùng Cường – Inspired by Kunihiko Kasahara’s Cube Art
Crab_cube_Diagram_scroll_e