Quốc kỳ Việt Nam

Quốc kỳ Việt Nam

Tên mẫu: Quốc kỳ Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Xuân Tùng

Sáng tác nhân dịp 62 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam. Mẫu gấp được áp dụng kỹ thuật Inside-out để tận dụng 2 mặt màu khác nhau của 1 tờ giấy vuông.

Keep reading →