Hoa Sen / Lotus

Tên mẫu: Hoa Sen / Lotus
Tác giả: Đặng Việt Tân

Sáng tác hưởng ứng cuộc thi Pig Base

Hoa Sen / Lotus - Đặng Việt Tân
Hoa Sen / Lotus – Đặng Việt Tân

Bắt đầu từ base chong chóng

GEDC1860-2

GEDC1861x-1

GEDC1862-1

GEDC1863-1

GEDC1865-1

GEDC1866-1

Lật mặt sau

GEDC1867-1

GEDC1868-1

GEDC1869x-1

Lật ngược lại rồi gấp lên, kéo phần giấy đằng sau ra (như mũi tên)

GEDC1870-1

GEDC1871-1

GEDC1872-1

GEDC1873-1

GEDC1874-1

GEDC1875-1

GEDC1876-1

GEDC1877-1

GEDC1878-1

Lật ngược lại

GEDC1880-1

GEDC1881-1

Dùng keo sữa để cố định nếu nếp gấp ko chặt

GEDC1882-1

Dán cố định 4 góc giấy và gấp hơi hơi theo cạnh hình vuông ở giữa để tạo độ phồng (hình dưới)

GEDC1883-1

Hoàn thành

GEDC1886-1