Cách cắt giấy hình vuông

Cách cắt giấy hình vuông

Giấy vuông là khổ giấy phổ biến nhất trong Origami. Hầu hết người gấp đều sử dụng các loại giấy vuông cắt sẵn hoặc cắt từ các khổ giấy phổ biến như A4, A3.

[IMG]
Giấy vuông cắt từ giấy A4
Tuy nhiên có nhiều loại giấy đẹp lại không có hình dạng vuông vắn ngay từ đầu. Nếu không biết cách sẽ rất khó để có thể cắt được một tờ giấy đẹp. Trong bài viết này, tác giả xin giới thiệu một số cách cắt hình vuông từ một khổ giấy bất kỳ, không phân biệt hình dạng.

Keep reading →